Algemene modelovereenkomsten

Vooruitlopend op het definitief worden van de wet- en regelgeving voor de VAR, is het mogelijk nu al te werken met algemene modelovereenkomsten. Op de website van de Belastingdienst zijn al verschillende algemene modelovereenkomsten, voorbeeldovereenkomsten en individuele overeenkomsten beschikbaar. Wanneer het werk dat u verricht volgens deze overeenkomsten wordt uitgevoerd, is er geen sprake van een arbeidsovereenkomst en hoeft er dus geen loonheffing te worden ingehouden of te worden afgedragen.

KOSTEN

Voor maar 10 euro per jaar kunt u
gebruik maken van al onze diensten!

NOG VRAGEN?

Neem dan gerust contact met ons op
door onderstaand formulier in te vullen.