Nieuwsbrief ZZP-Kortingspas mei 2016

Werken met een overeenkomst is niet verplicht

In aanvulling op de eerdere berichtgeving inzake de afschaffing van de VAR en de komst van ( voorbeeld ) overeenkomsten benadrukken we bij deze dat het werken met een overeenkomst niet verplicht is. Wanneer het overduidelijk is dat er geen sprake is van een dienstbetrekking, is er geen noodzaak tot het werken met een overeenkomst.

Dek het risico van beroepsmatige fouten af

Geeft u in het kader van uw onderneming adviezen en/of informatie aan uw klant? Dan kunt u door uw klant aansprakelijk worden gesteld wanneer uw advies en/of informatievoorziening niet juist of niet volledig is. Hierbij kunt u voor meer aansprakelijk worden gesteld dan alleen de waarde van de geleverde dienst en/of het geleverde product. Ook voor de aanvullende vermogensschade kunt u in dit geval aansprakelijk worden gesteld ( bijvoorbeeld misgelopen omzet ). Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt u dit risico af. Wilt u weten of u een dergelijke verzekering nodig heeft of wilt u een gratis prijsindicatie, klik hier

Zorg voor een correcte rittenstaat

Houdt u voor uw onderneming een rittenstaat bij i.v.m. de scheiding van uw privé gereden kilometers, zorg er dan voor dat deze rittenstaat volledig en correct is. Wanneer de belastingdienst fouten constateert in uw kilometeradministratie, volgt er namelijk niet alleen een bijtelling maar kan er ook een boete van 40% tot 100% worden opgelegd.

KOSTEN

Voor maar 10 euro per jaar kunt u
gebruik maken van al onze diensten!

NOG VRAGEN?

Neem dan gerust contact met ons op
door onderstaand formulier in te vullen.